Pionowa

DW-40L525

-20~-40℃

Odpowiednie do wykorzystania w szpitalach, bankach krwi, instytutach naukowo – badawczych, laboratoriach elektronicznych i laboratoriach chemicznych. bioinżynierii a także w przemyśle elektronicznym i chemicznym.

YCD-288A

Odpowiednie do wykorzystania w szpitalach, bankach krwi, ośrodkach zapobiegania chorobom i ośrodkach naukowo-badawczych. Wykorzystywane do chłodniczego przechowywania szczepionek oraz odczynników.

XC-660

4±1℃

Odpowiednie do wykorzystania w stacjach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, szpitalach, bankach krwi i innych placówkach medycznych.